ओरिएन्टेेशन प्रोग्राम – (पालकांसाठी) दि. ३१ जुलै, वर्ष: २०१९-२०

कार्यक्रम पत्रिका दिनांक: ३१ जुलै २०१९वार: बुधवारस्थळ: अप्पासाहेब पवार सभागृह, शारदानगर, माळेगाव, ता. बारामती, जि. पुणे वेळ व्याख्याते विषय १०:३० ते १२:०० प्रा. ए. डी. पाटील महाविद्यालयीन उपक्रम व प्रश्नोत्तरे मा. हेमचंद्र शिंदे करिअर घडविताना पालकांची भूमिका १२:०० ते १:३० Read More …