ओरिएन्टेेशन प्रोग्राम – (पालकांसाठी) दि. ३१ जुलै, वर्ष: २०१९-२०

कार्यक्रम पत्रिका दिनांक: ३१ जुलै २०१९वार: बुधवारस्थळ: अप्पासाहेब पवार सभागृह, शारदानगर, माळेगाव, ता. बारामती, जि. पुणे वेळ व्याख्याते विषय १०:३० ते १२:०० प्रा. ए. डी. पाटील महाविद्यालयीन उपक्रम व प्रश्नोत्तरे मा. हेमचंद्र शिंदे करिअर घडविताना पालकांची भूमिका १२:०० ते १:३० Read More …

ओरिएन्टेेशन प्रोग्राम – (विद्यार्थिनींसाठी) दि. ३० जुलै, वर्ष: २०१९-२०

कार्यक्रम पत्रिका दिनांक: ३० जुलै २०१९ वार: मंगळवार स्थळ: दिनकर सभागृह, शारदानगर, माळेगाव, ता. बारामती, जि. पुणे वेळ व्याख्याते विषय ९:०० ते १०:४५ मा. सनी चाबुकस्वार आत्मविश्वास विकास ११:०० ते १२:०० मा. सतेज जाधव करिअर घडवितानाचा संघर्ष जेवणाची सुट्टी १:०० Read More …

ओरिएन्टेेशन प्रोग्राम – (विद्यार्थिनींसाठी) दि. ३१ जुलै, वर्ष: २०१९-२०

कार्यक्रम पत्रिका दिनांक: ३१ जुलै २०१९ वार: बुधवार स्थळ: दिनकर सभागृह, शारदानगर, माळेगाव, ता. बारामती, जि. पुणे वेळ व्याख्याते विषय ९:०० ते १०:४५ मा. नायडू सर प्रेरणा (Motivation) ११:०० ते १२:०० मा. वहिनीसाहेब विद्यार्थिनींशी सुसंवाद जेवणाची सुट्टी १:०० ते २:४५ Read More …